שיח ג'ראח ובית הספר לשוטרים

אודות הקרב

שיח ג'ראח היא שכונה ערבית בצפון ירושלים.בתוך עובר הכביש המחבר את ירושלים המערבית והר הצופים, בו נמצאים בית החולים והאוניברסיטה העברית. השכונה סמוכה לכביש ירושלים יריחו (דרך יריחו)  ולכביש ירושלים – רמאללה (דרך שכם), שהוביל גם לישובים המבודדים עטרות ונווה יעקב. מתחילת מלחמת העצמאות השכונה התרוקנה מתושביה, ואוישה ע"י לוחמים ערביים מקומיים ומתנדבים שונים. ממערב לשכונה מצוי בניין בית הספר לשוטרים של המשטרה הבריטית.

ב-25 באפריל כוחות פלמ"ח השתלטו על חלקים משכונת שיח ג'ראח, ובהמשך אולצו לסגת ממנה ע"י הבריטים. ב-14 במאי הבריטים התפנו מירושלים כחלק מסיום המנדט בא"י. שעות לאחר מכן, במסגרת מבצע 'קלשון', כוחות ההגנה השתלטו במהירות על השכונה, שנמצאה נטושה ועל בניין בית הספר. השכונה והבניין נותרו בידיים יהודיות עד ה-19 במאי, אז נכבשו ע"י הלגיון הערבי.

 

מקורות:

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

קדיש, א' וארנוולד, מ', קרבות יבוסי, תל-אביב, 2008.

נתוני קרב: שיח ג'ראח ובית הספר לשוטרים
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע קילשון
חזית: מרכז
מרחב בארץ: הרי יהודה
תאריך: 14 במאי 1948
שם מקום כיום: ירושלים, שיח' ג'ראח
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים במבצע קילשון

חיפוש חדש