ואדי סראר (מחנה צבא בריטי)

אודות הקרב

מחנה ואדי צראר [סראר, כיום מחנה נחל שורק מדרום ליסודות] היה מחנה צבאי בריטי, שננטש ב-15 במרץ ונתפס ע"י לוחמי צבא ההצלה. בליל ה-14/13 באפריל, לאחר העברת שיירת אספקה לירושלים, נשלח כוח סיור למחנה ומצא שהמחנה נטוש. ככל הנראה, כוח צבא ההצלה עבר לאזור טול כרם, לאחר שפוצצה מפקדת חסן סלאמה ברמלה, ונוכח פעולות החסימה לכיוון לטרון במסגרת מבצע 'נחשון'.

לאור נטישת צבא ההצלה, בליל ה-15/14 יצא כוח מגדוד נחשון/1, שכלל את פלוגה ב' מגדוד 54 של חטיבת גבעתי, לפשוט על המחנה. הכוח פוצץ 20 מבנים בתוך המחנה, ועמדה מבוצרת מסוג 'פילבוקס' הסמוכה לכביש ואדי סראר [כביש 3]. פעולות נוספות שנערכו בגזרה במקביל, בהם הפשיטה על סג'ד וקזאזה, המצויים כשישה ק"מ מדרום מערב לחולדה, לא צלחו.

מקורות:

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

קדיש, א', "מי תקף את שיירת חולדה (31.3.1948) ולמה זה מעניין" בתוך: ניראל, ח' (עורך), עוזי נרקיס: דפים שנותרו על השולחן – קובץ לזכרו, ירושלים, 2000.

נתוני קרב: ואדי סראר (מחנה צבא בריטי)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 15 באפריל 1948
שם מקום כיום: מחנה נחל שורק
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים במבצע נחשון, הגזרה המערבית

חיפוש חדש