בדרך מסמיה לטרון

אודות הקרב

בליל ה-6/5 באפריל תוכננה לצאת שיירת אספקה מחולדה לירושלים, ימים אחדים לאחר שהשיירה הקודמת, 'שיירת חולדה' נפגעה קשה. לצורך אבטחת מעבר השיירה, נערכו באותו הלילה מספר פעולות מקדימות ע"י גדוד נחשון/1, בפיקוד חיים לסקוב. כל זאת במרחב המערבי לשער הגיא, בין ואדי צ'ראר [סראר] ולטרון. הפעולות כללו: הצבת מארב לכיוון הכפר אבו-שושה מצפון לכביש, ובסמוך לגשר קובאב, על כביש רמלה-לטרון; הנחת חומרי נפץ תחת גשר 'ואדי צראר' [גשר על כביש 3 מעל נחל שורק]; הצבת חסימות על הדרכים לכפרים סג'ד ובית ג'יז, מדרום לכביש; חסימת הכביש ממחנה ואדי צראר מערבה; סיור בקרבת הכפרים סידון וחולדה הערבית [כיום משמר דוד] מצפון לכביש, שנמצאו נטושים; וכיבוש הכפרים שיח' מוסאודיר מוחסיין מצפון לכביש. השיירה הגיעה בשלום ליעדה, וכוחות החסימה חזרו לחולדה.

מקורות:

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

נתוני קרב: בדרך מסמיה לטרון
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
מתאריך: 05 באפריל 1948
עד תאריך: 06 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממערב לטל שחר על כביש 3
סוג קרב: פשיטה

תמונות

בדרך מסמיה לטרון | 

בדרך מסמיה לטרון | 

אתרי קרבות נוספים במבצע נחשון, הגזרה המערבית

חיפוש חדש