מבצע נחשון, הגזרה המערבית

אודות המבצע

מבצע נחשון היה הראשון מבין המבצעים של שלב נטילת היוזמה, והוא מסמן שינוי במדיניות של הנהגת היישוב ושל הפיקוד הצבאי. עד אותה עת השיירות לירושלים הנצורה אובטחו באמצעות ליווי צמוד של לוחמים וכן באמצעות לוחות מתכת, שהוצמדו כשריון הגנה למשאיות הנושאות אספקה ולאוטובוסים המובילים נוסעים ותגבורת.

מבצע נחשון נועד ליצור ציר מאובטח להעברת שיירות אספקה לירושלים, ולשם כך לכבוש את הכפרים הערבים והשטחים השולטים על הדרך בקטע העובר בשפלה, בין רחובות לשער הגיא, ובקטע ההררי, בגזרת הכפר קסטל.

במבצע נחשון הפעיל ארגון ההגנה לראשונה, במקביל לקרבות משמר העמק, כוח צבאי בסדר גודל חטיבתי. הכוח, שנקרא "חיל נחשון", הורכב מיחידות שונות מחטיבות גבעתי, הראל, עציוני, אלכסנדרוני וקרייתי.

בגזרה המערבית של מבצע נחשון נכבשו הכפרים הערבים ח'ולדה ודיר מוחסיין, וכן נערכו פשיטות תקיפה כנגד נקודות נוספות במרחב. בכך הובטחה השליטה היהודית בקטע הדרך מרחובות, דרך קיבוץ חולדה ועד לטרון.

במקביל נערכו קרבות גם בגזרה המזרחית של מבצע נחשון.

בהמשך המלחמה נערך בגזרה זאת מבצע הראל.

מבצע נחשון, הגזרה המערבית
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: שפלת יהודה
מתאריך: 4 באפריל 1948
עד תאריך: 18 באפריל 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת גבעתי, חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת קרייתי, חטיבת הראל, חטיבת עציוני,

כוח צה"ל במבצע נחשון, הגזרה המערבית

חטיבת גבעתי

חטיבת גבעתי, חטיבה 5, הוקמה בדצמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה באזור תל אביב. מפקדה הראשון היה שמעון אבידן. לחמה בחזיתות המרכז והדרום.

חטיבת אלכסנדרוני

חטיבת אלכסנדרוני הוקמה בדצמבר 1947, על בסיס כוחות ההגנה בישובי השרון. מפקדה הראשון היה דן אבן. לחמה בשרון, בחזית המרכז ובנגב.

חטיבת קרייתי

חטיבת קרייתי, חטיבה 4, הוקמה בפברואר 1948, על בסיס כוחות ההגנה בתל אביב. מפקדה הראשון היה מיכאל בן גל. לחמה באזור תל אביב ובחזית המרכז.

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

אתרי הקרבות במבצע נחשון, הגזרה המערבית

ואדי סראר
אל קובאב
בדרך מסמיה לטרון
ואדי סראר (מחנה צבא בריטי)
סג'ד
קזאזה
אלקבאב
בריה
אבו שושה
בית ג'יז
בדרך אלקבאב בריה
בדרך מסמיה לטרון
ח'לדה
דיר מחיסן
בדרך מסמיה לטרון
בדרך סג'ד חולדה
שיח' מוסה
אבו שושה
קובאב (גשר)
דיר מחסין
בדרך מסמיה לטרון