לטרון (גשר)

אודות הקרב

במסגרת השלב הראשון של מבצע 'מכבי' ולקראת העברת שיירת אספקה לירושלים, בליל ה-9/8 במאי, נשלחה פלוגה ג', בפיקוד יוסף הרפז, מגדוד 51 של חטיבת גבעתי לפוצץ גשר הסמוך למנזר לטרון על כביש רמלה-לטרון. היה זה לילה לאחר פיצוץ מוצלח של גשר בסמוך לכפר אל-קובאב [כיום משמר איילון] ע"י אותו הכוח. הכוח יצא מחולדה בחצות והגיע לגשר לאחר כשעתיים. סמוך לגשר הכוח נתגלה ונפתחה עליו אש רובים ומקלעים מחורשה סמוכה. למרות זאת הכוח הצליח לפוצץ את הגשר ללא נפגעים ולחזור לחולדה. לילה לאחר מכן נערכה פעולה דומה נוספת בסמוך ללטרון.

מקורות

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

נתוני קרב: לטרון (גשר)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע מכבי
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 09 במאי 1948
סוג קרב: כיבוש זמני

עדויות מהקרב

עדות יעקב ארנון,

לוחם פלוגה ג' מגדוד 51 של חטיבת גבעתי

בחצות ליל ה-9.5 יצאנו. כעבור שעתיים הגענו לגשר שנועד לפיצוץ בקרבת לטרון. משמר אויב שעמד בחורשה סמוכה הבחין בנו ופתח עלינו באש מקלעים ורובים. תחת מטר אש התקרבו החבלנים לגשר וקשרו לבסיסיו את חומר הנפץ... אחרי כ-20 שניות התפוצץ המטען. הגשר שקע כולו...
(מתוך: איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.עמ' 441).

תמונות

לטרון (גשר) | 

אתרי קרבות נוספים במבצע מכבי

חיפוש חדש