תל אלפארעה

אודות הקרב

נתוני קרב: תל אלפארעה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 14 במאי 1948
שם מקום כיום: תל שרוחן
סוג קרב: כיבוש זמני

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש