נירים (דנגור)

אודות הקרב

מידע ניתן למצוא באתר קיבוץ נירים,  ובעמוד פיסבוק של "בית המגן" – חדר זיכרון ותצוגת נשק בקיבוץ נירים

נתוני קרב: נירים (דנגור)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 21 באפריל 1948
שם מקום כיום: סופה
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש