כפר דרום

אודות הקרב

כפר דרום היה קיבוץ ספר עברי בדרום מישור החוף, בין עזה לרפיח, שהוקם בשנת 1946 כחלק מ-11 הנקודות בנגב. הקיבוץ היה קרוב למסילת הרכבת הבריטית, שהייתה נתיב אספקה חשוב בין עזה למצריים. מתחילת 1948 הקיבוץ היה נתון להטרדות של לוחמים ערביים תושבי האזור. בנוסף הקיבוץ הותקף פעמיים ע"י כוחות האחים המוסלמים, בניסיון לכבוש את הישוב לקראת פלישת הצבא המצרי.  ההתקפה האחרונה נערכה ב-11 באפריל, והותירה מבנים רבים במשק פגועים, ניסיון הגדוד השני של הפלמ"ח להעביר תגבורת ואספקה לישוב בליל ה-13/12 כשל, ובקיבוץ נותרו כ-25 מגנים כשירים בלבד.

עם שחר ה-13 במאי פרץ לתוך הישוב טנק קל מצרי. הטנק התמקם במרכז הקיבוץ וערך חילופי אש עם מגני הקיבוץ, שהצליחו להסב לו נזק. במקביל נערכה הסתערות רגלית מכיוון מזרח, שנבלמה בסמוך לגדרות הקיבוץ. במהלך ההתקפה הטנק הפגוע התניע ונסוג מהקיבוץ. יומיים לאחר מכן נערכה התקפה מצרית נוספת על הקיבוץ.

 

מקורות

יצחקי, א', 222 הימים של כפר דרום, אפרתה, 2007.

נתוני קרב: כפר דרום
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: רצועת עזה
תאריך: 13 במאי 1948
שם מקום כיום: צומת דיר אלבלח ברצועת עזה
סוג קרב: הגנה

תמונות

כפר דרום | 

כפר דרום | 

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש