כפר דרום

אודות הקרב

כפר דרום היה קיבוץ ספר עברי בדרום מישור החוף, בין עזה לרפיח, שהוקם בשנת 1946 כחלק מ-11 הנקודות בנגב. הקיבוץ היה קרוב למסילת הרכבת הבריטית, שהייתה נתיב אספקה חשוב בין עזה למצריים. מתחילת 1948 הקיבוץ היה נתון להטרדות של לוחמים ערביים תושבי האזור, וב-10 באפריל נערכה התקפה על הקיבוץ ע"י כוח של האחים המוסלמים. הישוב היה מבודד, והיה צורך להעביר אליו אספקה באמצעות שיירות משוריינים מזוינות.

בבוקר ה-11 במאי נערכה על הקיבוץ התקפה נוספת של האחים המוסלמים, לקראת הפלישה המצרית עם סיום המנדט. הכוח התוקף כלל גדוד חי"ר מתוגבר בשריוניות ובסיוע ארטילרי, מולם היו כ-50 בני כפר דרום ולוחמי פלמ"ח. ההתקפה החלה בשעה 4:30 בהפגזה ארטילרית, ולאחר שעתיים החלה עיקר ההתקפה. גל ההתקפה הראשון נערך במקביל מכיוון צפון ודרום מערב. התוקפים נבלמו על גדרות הקיבוץ, ונהדפו בירי וברימונים. לאחר הנסיגה נערכה הפגזה נוספת של כשעתיים ובסיומה חודשה ההתקפה המצרית מכיוון דרום מזרח. התקפה זו נהדפה אך  הצליחה להרוס את אחת מעמדות ההגנה של הקיבוץ. בנוסף, פגז מרגמה נפל על לול הקיבוץ והרג שני לוחמים שהיו בו. בשעה 10:00 נפתחה התקפה נוספת שכללה משוריינים וחי"ר, בסיוע תותחי נ"ט. המצרים הצליחו לפגוע בעמדה נוספת, אך לבסוף נבלמו. ניסיון ההתקפה האחרון נערך בשעה 15:30, ונבלם לאחר כחצי שעה. במהלך ההתקפה על כפר דרום נהרגו ארבעה ממגני הכפר, אנשי המחלקה הדתית של הפלמ"ח. בהפגזות ובקרב נפגעו חלק ניכר ממתקני המשק. יומיים לאחר מכן נערכה התקפה נוספת על הקיבוץ. 

 

מקורות

יצחקי, א', 222 הימים של כפר דרום, אפרתה, 2007.

נתוני קרב: כפר דרום
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: רצועת עזה
תאריך: 11 במאי 1948
שם מקום כיום: צומת דיר אלבלח ברצועת עזה
סוג קרב: הגנה

תמונות

כפר דרום | 

כפר דרום | 

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש