ח'רבת מעין

אודות הקרב

נתוני קרב: ח'רבת מעין
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 14 במאי 1948
שם מקום כיום: נירים
סוג קרב: כיבוש זמני

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש