בדרך עזה באר שבע

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך עזה באר שבע
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 28 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממזרח לנחל עוז בכביש 25
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש