בדרך בריר בית חאנון

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך בריר בית חאנון
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 2 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממזרח לאור הנר בכביש 232
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש