מפקת חסן סלאמה

אודות הקרב

בניין מפקדת חסן סלאמה [בצפון מערב רמלה הערבית] היה בית ספר לקצינים בריטי (ולאחר מכן היה בשימוש לצרכים שונים), שפונה ע"י הצבא הבריטי באמצע חודש מרץ 1948 ונתפס ע"י אנשי כנופיות מלוד, בפיקוד חסן סלאמה, ומתנדבים עיראקים מצבא ההצלה. בתחילת חודש אפריל, במקביל למבצע 'נחשון', תוכננה פשיטה לפיצוץ הבניין, שנקבעה לליל ה-5/4 באפריל. הכוח הפושט כלל את לוחמי פלוגה א', בפיקוד שניאור פבריקנט, מגדוד 52, בסיוע מקלעים, מרגמות וחבלנים.

הכוח יצא מבאר יעקב בשעה 22:00, ותקף במרגמות ומקלעים את הבניין מכיוון צפון, לאחר שהוצבו כוחות חסימה בדרכי הגישה לבניין. בחסות חילופי האש, פרץ כוח לקומת הקרקע של הבניין, הניח באמצעות סבלים כ-400 קילוגרם חומר נפץ ופוצץ את הבניין כארבעים דקות לאחר תחילת הקרב ופריצת הגדרות ההיקפיות של הבניין. הפיצוץ הרס חלק מהבניין והסב לאויב עשרות הרוגים ופצועים. הכוח חזר לבסיסו עם שלושה פצועים.

מקורות

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: מפקת חסן סלאמה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף
תאריך: 05 באפריל 1948
שם מקום כיום: מצפון מערב לרמלה
סוג קרב: פשיטה

עדויות מהקרב

עדות נועם לאונר,

מפקד הכוח הפורץ מגדוד 52 של חטיבת גבעתי:

שעה שהחל הרתק פועל וה'בנגלור' פוצץ, שכבתי כ-15 מטר מן הפרצה. סמוך אלי שכבו אנשי חולייתו של יהודה טביב, שעליה היה מוטל להבטיח את אזור הפעולה בחצר פנימה. קראתי ליהודה 'פרוץ מהר'. תשובתו הייתה: 'איני יכול – נפצעתי בראש'. נראה היה כי נפגע באחד מכדורי האויב, מן האש שנפתחה מהמרפסת העגולה לעבר אזור הפריצה. לרגע שררה מבוכה ודומה היה כאילו הועמדה תכנית המבצע בפני תקלה חמורה
(מתוך: איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959. עמ' 409)

עדות הקשר של כוח הרתק,

מגדוד 52 של חטיבת גבעתי:

שמעתי שריקות חדות. היה זה האות כי הפיצוץ קרוב. הצצתי בשעוני- השעה הייתה 01:35, ארבעים דקות לאחר שפרצו חברינו את הגדר ונכנסו לחצר. מיד אחר כך ראיתי ברק ואחריו שמעתי קול נהמה חנוק. ברגע זה פסקה אש האויב לחלוטין. מבעד לחשכה הבחנתי בענן עשן סמיך שהחל עולה מעל המקום שהיה פעם בנין. מלאכה נאה- חשבתי בלבי
(מתוך: איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959. עמ' 413)

תמונות

מפקת חסן סלאמה | 

מפקת חסן סלאמה | 

מפקת חסן סלאמה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות במישור החוף הדרומי בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש