ביר עדס

אודות הקרב

ביר עדס [כיום תל הדס/ מזרח הוד השרון]  היה כפר ערבי בשרון, המרוחק כ-800 מטר מהמושבה מגדיאל.

ב-27 בפברואר נהרג חקלאי ממגדיאל ממארב ערבי, כשעבד בשדות בקרבת המושבה. כוח מגדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני יצא למקום הירי, הבחין בערבים מזויינים נסוגים לעבר ביר עדס, ופתח באש על הכפר. בעקבות הירי הוזעקו לכפר הערבי כוחות מצבא ההצלה ותקפו את מגדיאל. הטרדות באש וצליפות נערכו מידי יום לאורך כשבוע, ופגעו בתושבים ובמבני המשק. פלוגה ב' מגדוד 32 ניסתה לפגוע בעמדות אויב בקרבת הכפר, אך הירי נמשך וכוחות אויב נוספים רוכזו בביר עדס. על-כן הוחלט להשתלט על הכפר ולהפסיק את הירי על המושבה.

פעולת הפשיטה תוכננה בליל ה-5/4 במרץ, אך באותו יום נתקבלה ידיעה על חדירה למושבה, והפעולה הוקדמה. הכוח הפושט כלל את פלוגה ב' מתוגברת במחלקה מגדוד 33, במרגמות ובמקלע כבד. הפלוגה איגפה את הכפר ותקפה אותו מכיוון מזרח, כשכוחות נוספים משמשים לחסימה מפני הגעת תגבורת ערבית. ההתקפה החלה באיחור, במהלך האיגוף הכוחות נתקלו בגשם ובוץ כבד שהוציאו מכלל שימוש חלק ניכר מכלי הנשק ופצצות המרגמה. שתי המחלקות תקפו את הכפר, ונתקלו בהתנגדות. בזמן ההתקפה, כוח החסימה נתקל בתגבורת אויב שהגיעה מקלקיליה לעזרת הכפר. בשעה 3:30 הפלוגה נסוגה עם ארבעה פצועים למגדיאל. למחרת, כוחות האויב ותושבי הכפר נטשו אותו. ככל הנראה, הכפר נתפס שוב ע"י תושבים ערביים או כוחות אויב, ונכבש שוב ב-14 באוגוסט 1948.  

בהתקפות האויב על מגדיאל ב-3 עד ה-5 במרץ נהרגו ארבעה ממגני המושבה [אבין חנוך, אריה פיגובי, מינקובסקי (זעירא) מרדכי ומנטל נתן]. אליעזר אברמוביץ שנפצע בפשיטה על ביר עדס מת מפצעיו לאחר כחצי שנה.

 

מקורות

ריבלין, ג' וסיני, צ', חטיבת ,,אלכסנדרוני" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1964.

נתוני קרב: ביר עדס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שרון
מתאריך: 04 במרץ 1948
עד תאריך: 05 במרץ 1948
שם מקום כיום: הורד השרון, גיל עמל
סוג קרב: פשיטה

תמונות

ביר עדס | 

ביר עדס | 

ביר עדס | 

אתרי קרבות נוספים בשרון בחודשי המלחמה הראשונים

חיפוש חדש