נבטים

אודות הקרב

נבטים הוא מושב שהוקם באוקטובר 1946 כחלק מהקמת 11 נקודות היישוב בנגב, במרחק כ-8 ק"מ ממזרח לבאר שבע. בבוקר ה-17 בדצמבר הותקפו שני חברי נבטים ע"י אספסוף ערבי, בעת שיצאו לבאר המושב, המצויה מחוץ לגדרותיו. אחד מהחברים נפצע ושניהם נסוגו למושב. בהמשך היום האספסוף הערבי פנה לתקוף את נבטים עצמה.

בשעה 9:20 נודע למטוס של טייסת הנגב, שהיה בבית אשל ועסק בפינוי פצועים, על ההתקפה. בידיעה שהועברה לו נמסר שמאות ערבים תוקפים את נבטים. הטייס החליט לנסות לסייע בהדיפת ההמון הערבי, הוא הצטייד במקלע ורימונים ובמקלען מכוח הפלמ"ח של בית אשל, וטס אל עבר נבטים הסמוכה.  זמן קצר לאחר שהגיע המטוס לאזור נבטים התוקפים הערבים נסוגו, נוכח זריקת הרימונים ואש המקלע מהאוויר יחד עם אש מגני המושב. המטוס נחת בסמוך לגדרות המושב, וסייע בפינוי שני הפצועים שהיו בו.

 

מקורות

ברזנר, ע', הנגב בהתיישבות ובלחימה: המאבק על הנגב 1948-1941, תל-אביב, 1994.

נתוני קרב: נבטים
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 17 בדצמבר 1947
סוג קרב: הגנה

תמונות

נבטים | 

נבטים | 

נבטים | 

נבטים | 

נבטים | 

אתרי קרבות נוספים בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

באר שבע באר שבע (ממערב ליישוב) באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל בדרך באר שבע עסלוג' בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי צאלים בדרך ברברה יד מרדכי בדרך ברברה יד מרדכי בדרך גבולות צאלים בדרך כביש הנפט בדרך לעימרה בדרך לעלומים (חזלה) בדרך משמר הנגב בית אשל בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך צאלים בארי בית אשל בית אשל בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) דיר אל בלח דיר אל בלח דרך ברברה יד מרדכי ח'לסה חלוצה כפר דרום כפר דרום ליד בריר נירים (דנגור) עסלוג' (מחנה) קו המים המזרחי שועוט תל אלפר חזרה אל צפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

חיפוש חדש