בדרך לעימרה

אודות הקרב

עימארה [עומרה, כיום אורים] הייתה תחנת משטרה בריטית במערב הנגב, על תוואי הרכבת הבריטית בין רפיח לבאר שבע. בסמוך למשטרה הונח קו צינור המים המערבי, שהוביל מים מניר עם לגוש גבולות (מבטחים, נירים- דנגור, אורים וצאלים). החל מהימים הראשונים שלאחר החלטת החלוקה, צינור המים (המזרחי והמערבי) נפגע באופן תדיר ע"י ערבים מקומיים. בתחילת דצמבר, היקף החבלות בקטעי הצינור המרוחקים מהישובים ניתק את הספקת המים לחצרים וליישובי גוש גבולות.

ב-24 וב-25 לדצמבר תוקן קו הצינור המערבי, וחלק מהצינור, שפורק על ידי הבדווים המקומיים לאורך מאות מטרים, הורכב מחדש. משנסתיימו העבודות התברר שקו המים חובל שוב, והזרמת המים אינה אפשרית. למחרת, ב-26 בדצמבר יצא כוח מחלקתי לסייר לאורך הצינור ולתקן אותו. בעת הסיור, בקרבת משטרת עימארה, נפתחה אש על כוח הסיור, וזה החליט לרדוף אחר התוקפים. ההתקפה התבררה כקשה. ההסתערות נשברה, ותוך כדי חילופי האש החלו להיאסף באזור הקרב תושבים מקומיים רבים. הכוח התוקף, שחלק מלוחמיו נפצע ונהרג, התחפר במקום ונלחם. חלק מהפצועים פונו באחד הרכבים. הקרב הופסק לאחר התערבות של כוח שיטור בריטי, שלקח בשבי את לוחמי ההגנה. ניסיונות להעביר תגבורת ללוחמי ההגנה במהלך הקרב נבלמו ע"י הבריטים. בקרב זה נהרגו שלושה לוחמים [משה ברכר, אברהם חסן ויונה (יונצ'יק) גודני (שכנראה נפצע יום קודם באותן נסיבות)].

מקורות

ברזנר, ע', הנגב בהתיישבות ובלחימה: המאבק על הנגב 1948-1941, תל-אביב, 1994.

 

נתוני קרב: בדרך לעימרה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 26 בדצמבר 1947
שם מקום כיום: מדרום לאורים
סוג קרב: התקלות

תמונות

בדרך לעימרה | 

בדרך לעימרה | 

בדרך לעימרה | 

בדרך לעימרה | 

אתרי קרבות נוספים בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

באר שבע באר שבע (ממערב ליישוב) באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל בדרך באר שבע עסלוג' בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי צאלים בדרך ברברה יד מרדכי בדרך ברברה יד מרדכי בדרך גבולות צאלים בדרך כביש הנפט בדרך לעלומים (חזלה) בדרך משמר הנגב בית אשל בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך צאלים בארי בית אשל בית אשל בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) דיר אל בלח דיר אל בלח דרך ברברה יד מרדכי ח'לסה חלוצה כפר דרום כפר דרום ליד בריר נבטים נירים (דנגור) עסלוג' (מחנה) קו המים המזרחי שועוט תל אלפר חזרה אל צפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

חיפוש חדש