דרך ברברה יד מרדכי

אודות הקרב

ברברה [כיום מבקיעים] היה כפר ערבי במערב הנגב, על הדרך בין קיבוץ יד מרדכי וגבר עם. מתחילת ינואר 1948 רכבים שעברו בסמוך לברברה על ציר תנועה זה הותקפו. בהמשך המלחמה תושבי הכפר עשו מאמצים רבים לחסום את התנועה בין יד מרדכי לגבר-עם, והצליחו במידה רבה לנתק את הגישה לגבר-עם מאמצע ינואר ועד סוף פברואר. בתוך כך, ב-24 בפברואר שיירת רכבים עברית, שיצאה מניר עם לעבר יד מרדכי, הותקפה ע"י שיירת רכבים ערבית בסמוך לברברה. בחילופי האש נהרגו מספר נוסעים ערבים.

מקורות

ברזנר, ע', הנגב בהתיישבות ובלחימה: המאבק על הנגב 1948-1941, תל-אביב, 1994.

איילון, א, חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: דרך ברברה יד מרדכי
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 23 בפברואר 1948
שם מקום כיום: מדרום למבקיעים בכביש 4
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

באר שבע באר שבע (ממערב ליישוב) באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל בדרך באר שבע עסלוג' בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי צאלים בדרך ברברה יד מרדכי בדרך ברברה יד מרדכי בדרך גבולות צאלים בדרך כביש הנפט בדרך לעימרה בדרך לעלומים (חזלה) בדרך משמר הנגב בית אשל בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך צאלים בארי בית אשל בית אשל בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) דיר אל בלח דיר אל בלח ח'לסה חלוצה כפר דרום כפר דרום ליד בריר נבטים נירים (דנגור) עסלוג' (מחנה) קו המים המזרחי שועוט תל אלפר חזרה אל צפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

חיפוש חדש