קו המים המזרחי

אודות הקרב

הקטע המזרחי של קו המים לנגב נבנה בין ניר עם לחצרים. החל מהימים הראשונים שלאחר החלטת החלוקה, צינור המים (המזרחי והמערבי) נפגע באופן תדיר ע"י ערביים מקומיים. בתחילת דצמבר, היקף החבלות בקטעי הצינור המרוחקים מהישובים ניתק את הספקת המים לחצרים וליישובי גוש גבולות (מבטחים, נירים- דנגור, אורים וצאלים).

הישובים וכוחות פלמ"ח נאלצו לערוך סיורים לאורך הצינור באופן תדיר. ב-13 בדצמבר 1947 חוליית משמר בת חמישה לוחמים סיירה לאורך קו הצינור בסמוך לבית אשל ונתקלה במארב של ערבים מקומיים. בחילופי הירי נהרגו חמשת הלוחמים. בסיור, זמן קצר לאחר מכן, התגלה שקו הצינור המזרחי פורק לאורך מספר קילומטרים ורכיביו נבזזו.  

 

מקורות

ברזנר, ע', הנגב בהתיישבות ובלחימה: המאבק על הנגב 1948-1941, תל-אביב, 1994.

 

נתוני קרב: קו המים המזרחי
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 13 בדצמבר 1947
שם מקום כיום: בין ניר עם לחצרים
סוג קרב: התקלות

עדויות מהקרב

על הקרב נכתב:

משמר של חמישה צעירים שיצא לביקורת קו המים בסביבות בית אשל נתקל בקבוצה גדולה של ערבים שחיכתה לו במארב. בחילופי היריות נהרגו שני ערבים ונפלו שלושה יהודים. שניים טרם חזרו. המקרה אירע בשבת לפני הצהריים.
(מתוך: ללא שם מחבר, "3 נפלו ליד בית אשל", הצפה, 16.12.1947.)

תמונות

קו המים המזרחי | 

קו המים המזרחי | 

קו המים המזרחי | 

אתרי קרבות נוספים בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

באר שבע באר שבע (ממערב ליישוב) באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל באר שבע, בית אשל בדרך באר שבע עסלוג' בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי בארות יצחק בדרך בארי צאלים בדרך ברברה יד מרדכי בדרך ברברה יד מרדכי בדרך גבולות צאלים בדרך כביש הנפט בדרך לעימרה בדרך לעלומים (חזלה) בדרך משמר הנגב בית אשל בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך סעד עזה בדרך צאלים בארי בית אשל בית אשל בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) בריר (מדרום ליישוב) דיר אל בלח דיר אל בלח דרך ברברה יד מרדכי ח'לסה חלוצה כפר דרום כפר דרום ליד בריר נבטים נירים (דנגור) עסלוג' (מחנה) שועוט תל אלפר חזרה אל צפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

חיפוש חדש