ירושלים, ואדי ג'וז

אודות הקרב

ואדי ג'וז היא שכונה ערבית בצפון מזרח ירושלים, הסמוכה לדרך ירושלים - שכם, ולדרך ירושלים - יריחו. במהלך מלחמת העצמאות בתי השכונה שימשו צלפים לפגיעה בתחבורה העברית בתושבי ירושלים היהודים ובהר הצופים. חלק ניכר מבתי השכונה ננטשו ואת מקום התושבים תפסו לוחמים ערביים בלתי סדירים.

ב-24 בפברואר, לאחר מקרים רבים של פגיעה בתחבורה העברית מבתי השכונה, גדוד חי"ש מוריה של חטיבת עציוני יזם פשיטה על שכונת ואדי ג'וז. מטרת הפעולה הייתה לעורר את בריחת התושבים מבתי השכונה, כדי להפסיק את הירי. בתוך כך, בליל ה-25/24 יצאה לפעולה פלוגה מוגברת על גבי שלושה משוריינים לעבר שטח היערכות בהר הצופים. בדרך להר הצופים נפגע המשוריין המוביל, שסייע בחיפוי באש ואפשר לשני המשוריינים האחרים להמשיך. משוריינים מהעיר שנשלחו לחלץ את המשוריין לא הצליחו במשימתם והמשוריין עלה באש.

הכוח נערך שוב ליציאה לפעולה בליל ה- 26/25 בשעה שתיים. בעת ההתארגנות, הכוח התגלה במרחק רב מהשכונה, והחל לספוג ירי. במהלך חילופי האש מחלקה אחת נותרה ברתק ומחלקה שנייה חדרה לשכונה והטילה רימונים אל תוך הבתים, שרבים מהם לא התפוצצו. מחלקה שלישית, שאנשיה חסרו ניסיון מבצעי, חדלה לתפקד נוכח חילופי האש. עם אור ראשון הכוח נסוג להר הצופים. במהלך הקרב נהרגו שני לוחמים ונפצעו שישה.

 

מקורות:

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

אביזוהר, מ', מוריה בירושלים בתש"ח: גדוד החי"ש הראשון בקרבות ירושלים, מחברות לספרות, תל-אביב, 2002.

נתוני קרב: ירושלים, ואדי ג'וז
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: הרי יהודה
מתאריך: 24 בפברואר 1948
עד תאריך: 26 בפברואר 1948
סוג קרב: פשיטה

תמונות

ירושלים, ואדי ג'וז | 

אתרי קרבות נוספים בירושלים, השכונות הצפוניות, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש