יפו, רחוב סלמה

אודות הקרב

רחוב סלמה שימש כקו הגבול בין יפו הערבית ותל-אביב העברית. מהכרזת האו"ם על חלוקת א"י בסוף נובמבר פרצו מאורעות אלימים, שבהם נהרגו ונפצעו תושבים יהודיים וערביים רבים ברחבי ארץ ישראל המנדטורית, ובגזרת תל-אביב יפו בפרט.

ב-18 בדצמבר ההגנה בתל-אביב החליטה ליזום פעולת גמול בתגובה לאלימות הערבית כנגד תושבי העיר. היעד שנבחר היה בית ערבי ברחוב סלמה, ששימש כעמדה ערבית לירי על עוברי אורח ובתים עבריים ברחוב סלמה וסביבותיו. הפעולה נערכה בשעת ערב, לאחר הסתלקותו של סיור בריטי בשכונה. בפעולה השתתפו 18 אנשי חי"ש תל-אביב, שסיירו ביעד מבעוד מועד, הניחו את מטען הנפץ, פוצצו אותו והסתלקו. בדיעבד התברר שכמות חומר הנפץ לא הייתה מספיקה, והבניין לא נהרס.

 

מקורות:

אוליצקי, י', ממאורעות למלחמה: פרקים בתולדות ההגנה על תל-אביב, תל-אביב, 1951.

נתוני קרב: יפו, רחוב סלמה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: מישור החוף
תאריך: 18 בדצמבר 1947
שם מקום כיום: דרך שלמה
סוג קרב: פשיטה

תמונות

יפו, רחוב סלמה | 

אתרי קרבות נוספים ביפו וגבולותיה בחודשים הראשונים

חיפוש חדש