הקיבוץ העירוני אפעל

אודות הקרב

הקיבוץ העירוני אפעל [כיום נווה אפעל] נוסד בשנת 1947 ממזרח לתל-אביב, ובסמוך לכפר אז"ר והכפרים הערביים חיריה וסכיה. מהכרזת החלוקה של האו"ם ב-29 בנובמבר 1947, החלו להתרבות מעשי האלימות הבין קהילתיים, וב-1 בדצמבר הוכרזה שביתת מחאה ערבית. בבוקר ה-4 בדצמבר התאסף בסמוך לקיבוץ אספסוף ערבי, שכלל כ-150 גברים נשים וילדים. בשעה 9:00 יצאה כיתת לוחמים מהקיבוץ כדי לגרשם ובין הכוחות התפתחו חילופי ירי שנמשכו כשעה.

מקורות:

אוליצקי, י', ממאורעות למלחמה: פרקים בתולדות ההגנה על תל-אביב, תל-אביב, 1951.