יאלו

אודות הקרב

נתוני קרב: יאלו
תאריך: 23 בדצמבר 1947
שם מקום כיום: בשטח פארק אילון
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש