ח'רבת בית פאר

אודות הקרב

ח'רבת בית פאר [כיום טל שחר] היה כפר ערבי קטן הסמוך לגבעה עם שרידי יישוב באותו שם, כארבעה קילומטרים ממערב לכפר אוריה. הכפר צפה על כביש הגישה אל כפר אוריה מכיוון מערב. ב-10 וב-11 בינואר כוחות הגנה שעברו בסמוך לח'רבת בית פאר נתקלו במארב ובירי. בתום יום קרב על כפר אוריה ב-11 בינואר, הוסכם בין מוכתר הכפר הערבי ומוכתר כפר אוריה על הפסקת העוינות בין תושבי הכפרים היהודים והערבים.

ב-17 בפברואר, לקראת הגעת כוח פלמ"ח לכפר אוריה, יצאה מחלקת לוחמים מכפר אוריה לתפיסת משלטים בסמוך לדרך הגישה אל כפר אוריה לצרכי אבטחה. המחלקה יצאה לתפוס שלושה משלטים, כיתה לכל משלט, הסמוכים לכפר הערבי. בדרך אחת הכיתות אל משלט העץ הבודד [ח' בית פאר], הכיתה הותקפה בירי מהמשלט, ובתגובה הכיתה הסתערה עליו וכבשה אותו. מעט מאוחר יותר, התאספו בקרבת הכפר ערבים מקומיים ותקפו את משלט העץ הבודד. בשעה 12:45, החליט מפקד כוח הפלמ"ח בגזרה, שלמה להט (צ'יץ), לנטוש את המשלט ולחזור לכפר אוריה. בדרכם נתקלו בהתקהלות ערבית נוספת מצפון לכפר אוריה, שהגיעה מכיוון הכפר בית ג'יז. בחילופי האש במהלך הנסיגה, ניסו כוחות הפלמ"ח להוביל מתקפה לעבר ח'רבת בית פאר, להסחת התוקפים הערביים, אך נאלצו בסוף לסגת ללא התקפה. במהלך הנסיגה נהרג דוד קינד, וגופתו הושבה רק למחרת.   

 

מקורות

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: ח'רבת בית פאר
תאריך: 17 בפברואר 1948
שם מקום כיום: טל שחר
סוג קרב: התקלות

תמונות

ח'רבת בית פאר | 

ח'רבת בית פאר | 

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש