ח'רבת אסם אללה

אודות הקרב

נתוני קרב: ח'רבת אסם אללה
תאריך: 09 בינואר 1948
שם מקום כיום: מדרום מזרח לכפר אוריה
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש