דיר איוב

אודות הקרב

נתוני קרב: דיר איוב
תאריך: 29 בפברואר 1948
שם מקום כיום: פארק איילון (מזרח)
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש