בית סוריך

אודות הקרב

נתוני קרב: בית סוריך
תאריך: 23 בדצמבר 1947
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש