בית סוריך

אודות הקרב

נתוני קרב: בית סוריך
תאריך: 25 בינואר 1948
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש