בית נקובא

אודות הקרב

נתוני קרב: בית נקובא
תאריך: 29 בפברואר 1948
שם מקום כיום: בית נקופה
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש