בדרך מנרה נבי יושע

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך מנרה נבי יושע
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
תאריך: 19 בפברואר 1948
שם מקום כיום: מדרום ליפתח בכיבש 886
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בגליל עליון בחודשי המלחמה הראשונים

חיפוש חדש