מבצעים ישן

מבצעים ישן

מבצעים בזמן מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות התנהלה במשך עשרים חודשים, במהלכם נערכו עשרות מבצעים צבאיים. חלקם היו מבצעי קרב בעלי שם ופקודת מבצע (כגון מבצע "יפתח" או "עובדה") וחלקם מהווים איגוד של מספר קרבות שנערכו במרחב מוגדר ובמטרה משותפת (כגון "פריצת הדרך לירושלים" או "חודשי המלחמה הראשונים בחיפה").

היו מבצעים רחבי היקף שבמסגרתם נערכו מספר מבצעי משנה וקרבות רבים, כגון מבצע "יואב", והיו מבצעים נקודתיים וממוקדים, כגון מבצע "לוט".

 בכל פירוט מבצע תוכלו לקרוא על מאפייניו, ומשם להגיע אל הקרבות ואל אתרי המלחמה הקשורים למבצע.

מבצעים ישן | 

מבצעים ישן | 

מלחמת העצמאות

חיפוש מבצעים וקרבות שנערכו במהלך מלחמת העצמאות