תל בית מירסים

אודות הקרב

נתוני קרב: תל בית מירסים
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 08 במרץ 1949
שם מקום כיום: תל בית מירשם
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש