בדרך לאילת (ואדי חיאני)

אודות הקרב

בדרכו לעבר אום רשרש [אילת], הכוח מחטיבת גולני, שכלל את גדוד 13 וגדוד הפשיטה הממוכן 19, נע בדרך הערבה במזרח הנגב, דרומה. במהלך ה – 8 במרץ, הכוח תפס את ביר מליחה [כיום באר מנוחה] והתארגן לחניית לילה. כוח החלוץ, שכלל את פלוגת הג'יפים מגדוד 19, המשיך עוד מספר קילמוטרים דרומה ועצר לחניית לילה בואדי חיאני [נחל חיון].

מקורות:

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: בדרך לאילת (ואדי חיאני)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: ערבה
תאריך: 08 במרץ 1949
שם מקום כיום: נחל חמדה בכביש 90
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

תמונות

בדרך לאילת (ואדי חיאני) | 

בדרך לאילת (ואדי חיאני) | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש