משלטי עסלוג'

אודות הקרב

ביר עסלוג' [כיום אזור 'באר משאבים'] היה צומת דרכים מרכזי בנגב, שבקרבתה שכן כפר בדואי קטן ותחנת משטרה בריטית. לאחר סיום המנדט הבריטי, הצבא המצרי השתלט על הצומת, הכפר ובניין המשטרה.

ביוני 1948  כוח מהגדוד השמיני של חטיבת הנגב הצליח לכבוש את בניין משטרת ביר עסלוג' ומאוחר יותר את הכפר הבדואי. בסמוך לכביש הוקמו שני משלטים צה"ליים, ובכך נחסם למעשה הכביש לתנועה מצרית. אולם, זמן קצר לאחר מכן, המצרים הצליחו להתגבר על המכשול באמצעות סלילת דרך עפר עוקפת. משלטי ביר עסלוג' היו יעד לתקיפה מצרית גם בחודש יולי, שלא הצליחה.  

במסגרת מבצע 'חורב', למיגור הצבא המצר בארץ ישראל, כוחות צה"ל הצליחו לכבוש מספר משלטים לאורך הכביש עוג'ה אל חפיר [ניצנה] – ביר עסלוג'. לאחר סיום הקרב על משלטי הת'מילה [באזור הישוב אשלים] – נכבש אזור ביר עסלוג' כולו ללא קרב ע"י חטיבת הנגב (12), וכביש עוג'ה - ביר עסלוג' - באר שבע נפתח לתנועה לכל אורכו.

מקור:

ברזנר, ע', הנגב בהתיישבות ובמלחמה, תל-אביב, 1994.

נתוני קרב: משלטי עסלוג'
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 27 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: צומת טללים
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

זרובבל גלעד,

עורך, ספר הפלמ"ח – כרך ב', מערכות, תשי"ז

הגענו גם למשלט בביר עסלוג', 200 מטר מעמדות האויב, ללא עורף. בשעת צרה אין כל אפשרות של הגשת עזרה. בטרם שעלינו לעמדות הזהיר אותנו מפקד המקום: יש להתייחס אליהם בעדינות. האנשים יושבים כאן 4 חודשים ללא החלפה. המשלט – 2 גבעות עלובות, מוקפות בחצי גורן עגולה, כעין אמפיתיאטרון להבדיל, בעמדות מצריות לוטשות עיניים. …האנשים רובם מאנשי גח"ל שהגיעו לפני חודשים ארצה ומאז יושבים במשלט ביר עסלוג'. זו כל ארץ ישראל שלהם

תמונות

משלטי עסלוג' | 

משלטי עסלוג' | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חורב גזרה מרכזית

חיפוש חדש