משלטי משרפה (2 משלטים)

אודות הקרב

משלטי משרפה (ח' וט') [מושרפה, כיום ממערב לבסיס שבטה] הינם צמד גבעות השולטות על כביש עסלוג' [אזור צומת משאבים] – עוג'ה אל חפיר [ ניצנה].

במסגרת מבצע 'חורב', שנועד למגר את הצבא המצרי בארץ ישראל, תוכנן לתפוס את המשלטים ובכך ליצור טריז (חציצה) בין הכוחות המצריים בביר עסלוג' ובעוג'ה אל חפיר. בבוקר ה -25 בדצמבר נשלח כוח, בפיקודו של אלכסנדר ויתקין, לתפיסת המשלטים. הכוח כלל שתי מחלקות ג'יפים מגדוד 9, מחלקת חי"ר רכובה מהגדוד השביעי וכוח מסייע. בדרכו אל היעד נודע לכוח שהמשלטים ריקים. הכוח נע אל היעד באיגוף עמוק ממזרח, דרך דימונה וואדי ג'ירף [אזור שדה בוקר], והתקרב למשלטים מדרום. בשעה 01:30 המשלטים הנטושים נתפסו והכוח התחפר בהם. למחרת, בצהריי ה – 26 בדצמבר, נסעה בכביש מעוג'ה אל חפיר שיירה מצרית, שהייתה בדרכה לסייע למשלטי התמילה. השיירה נתקלה באש ממשלטי משרפה ונסוגה.  

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

גבעתי, בדרך המדבר והאש : תולדות גדוד 9, תל-אביב, 1994.

כהן, א', כהן, מ' ומנדלסון, ע', חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, הוצאת ותיקי החטיבה, 2011.

נתוני קרב: משלטי משרפה (2 משלטים)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 26 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: מצפון לשבטה
סוג קרב: כיבוש

תמונות

משלטי משרפה (2 משלטים) | 

משלטי משרפה (2 משלטים) | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חורב גזרה מרכזית

חיפוש חדש