משלטי התמילה (משלטים ט"ו ט"ז)

אודות הקרב

משלטי הת'מילה [כיום ממזרח ומצפון למושב אשלים] היו קבוצת משלטים שהוקמו ע"י הצבא המצרי להגנה על כביש ביר עסלוג' [אזור צומת משאבים] ועוג'ה אל חפיר [ ניצנה] וסביבותיו. את המשלטים החזיקה פלוגת חי"ר מצרי מתוגברת בתותח נ"ט, מקלעים ומרגמות. במסגרת מבצע 'חורב', שנועד למגר את הצבא המצרי בארץ ישראל, תוכנן לתפוס את המשלטים ובכך ליצור טריז (חציצה) בין הכוחות המצריים בביר עסלוג' ובעוג'ה אל חפיר.

המשלטים ט"ו ו-ט"ז [כיום כשני קילומטרים מצפון מזרח לישוב אשלים] שלטו מצפון ומדרום על הכביש, בקצה המזרחי של מערך המשלטים. במהלך ליל ה – 26/25 בדצמבר המשלטים שימשו את הצבא המצרי לעריכת התקפות נגד ולצליפה על המשלטים י"ג וי"ז, שנתפסו ע"י לוחמי הגדוד השביעי. בבוקר ה - 26, לאחר הגעת גדוד 9 לשדה הקרב, משלט ט"ו הצפוני נכבש ע"י פלוגת הג'יפים של הגדוד סמוך לשעה 07:00. בעקבות כיבוש משלט זה והמשלטים י"ג ו-י"ד הכוח המצרי בת'מילה נסוג, ומשלט ט"ז נתפס.

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

גבעתי, בדרך המדבר והאש : תולדות גדוד 9, תל-אביב, 1994.

כהן, א', כהן, מ' ומנדלסון, ע', חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, הוצאת ותיקי החטיבה, 2011.

שיאון, א', "כיבוש משלטי התמילה", בתוך: מערכות 207, תל-אביב, 1970. עמ' 4-10.

נתוני קרב: משלטי התמילה (משלטים ט"ו ט"ז)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 26 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: באר חיל מצפון לאשלים
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

א' שיאון -מפקד פלוגת משוריינים בגדוד 9:

...לפתע החלה בריחה מן המשלט. קבוצות קבוצות ובודדים בורחים "כובשי ארץ ישראל" לעבר הכביש. אנו נמצאים לרגלי הגבעה. נסיגת האוייב שינתה את תכניתי. כדאי לסייע מייד לכוח הנלחם על משלט ט"ו.......יוסי מודיע שרולנה וז'ק כבר תוקפים את משלט ט"ו..... אני מוסר הוראות מקדימות להתקפה על משלט ט"ו...

תמונות

משלטי התמילה (משלטים ט"ו ט"ז) | 

משלטי התמילה (משלטים ט"ו ט"ז) | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חורב גזרה מרכזית

חיפוש חדש