תל מוליחה

אודות הקרב

תל מליחה [כיום כשני קילומטרים מצפון מזרח לבית קמה] הוא תל ארכיאולוגי בצפון הנגב, מדרום לקיבוץ רוחמה. במסגרת מבצע 'אבק', באמצע חודש אוגוסט נפתח שדה תעופה סמוך לקיבוץ רוחמה, שנועד לנחיתת מטוסי אספקה לנגב הנצור. המנחת ברוחמה הפך להיות פעיל, ובאמצעותו הועברה לנגב אספקה רבה ותגבורת.

בתחילת ספטמבר עלה חשש כי הצבא המצרי ינסה להשתלט על תל מליחה, ובכך יסכן את שדה התעופה בקיבוץ רוחמה. ב-8 בספטמבר יצאו מחלקה מהגדוד הראשון ומחלקה מהגדוד השלישי לתפיסת שלושה משלטים בתילים הקרובים לקיבוץ רוחמה, שחלקם שולטים על הדרך היורדת מפאלוג'ה דרומה: תל אל נג'ילה [תל נגילה, כארבעה קילומטרים ממזרח לקבוץ], תל קוניטרה [כיום תל קשת, כקילומטר מדרום מערב לאחוזם] ותל מליחה. בעקבות תפיסת התילים, הצבא המצרי יזם התקפת נגד, שכללה חמישה טנקים קלים וכוח חי"ר על תל קוניטרה, שלא צלחה. למחרת המצרים הטרידו את התילים באש ארטילרית.

מקורות:

אלגום, א', "קרבות חרבת מאחז", בתוך: מערכות 294-295. תל-אביב, 1984.

רדאי, א', הגדוד השלישי: סיפורו של 'גדוד הגליל' בחטיבת הפלמ"ח יפתח במלחמת העצמאות, מקווה ישראל, 2014.

נתוני קרב: תל מוליחה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע גיס ומבצע אבק
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 08 בספטמבר 1948
שם מקום כיום: תל מילחה
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

תמונות

תל מוליחה | 

תל מוליחה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע גיס ומבצע אבק

חיפוש חדש