שלטא

אודות הקרב

שלטא [כיום תל שילת] היה כפר ערבי, המצוי כ-14 קילומטרים ממזרח לרמלה. באמצע מאי 1948 הכפר נתפס ע"י חיילי הלגיון הערבי, והפך לחלק מאחיזתו במזרח שפלת יהודה. ב – 16/15 ביולי נתפסו הכפרים אל בורג', ביר-מעין וברפיליה הסמוכים לשלטא, במסגרת השלב השני במבצע 'דני'. לאחר מתקפת הלגיון הירדני על קולה ב-16 ביולי, הוטל על חטיבת יפתח לכבוש את הכפר שלטא, ולנסות למנוע מתגבורת ירדנית להגיע מאזור בית סירא לעבר קולה ובית נבלא.

כיבוש שלטא הוטל על פלוגה א', בפיקוד יצחק חופי, מהגדוד הראשון של חטיבת יפתח, כשבמקביל פלוגה ב' נשלחה להטריד את תנועת האויב ממזרח לכפר. הכוחות יצאו מברפיליה בליל ה – 18/17 ביולי. שילטא נתפסה ללא התנגדות סמוך לשעה 01:00, ופלוגה א' התבצרה בכפר.

מקורות

אלחנן, א', בדרך אל העיר- מבצע "דני", יוני 1948, תל-אביב, 1976.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד "העמק" ממטולה עד הנגב, הוצאת חברי הגדוד הראשון, 2008.

נתוני קרב: שלטא
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 18 ביולי 1948
שם מקום כיום: שילת
סוג קרב: כיבוש

תמונות

שלטא | 

שלטא | 

אתרי קרבות נוספים במבצע דני גזרה מרכזית

חיפוש חדש