ח'רבת ביריה

אודות הקרב

בוירה [כיום ח'רבת בארית] היה כפר ערבי קטן מצפון לעמק איילון, במרחק כ-9 ק"מ ממזרח לקיבוץ גזר. באמצע מאי 1948 האזור נתפס ע"י הלגיון הערבי ונותר בשליטתו.

 

במסגרת מבצע 'דני' כוחות מהחטיבות יפתח וקרייתי פעלו להרחיב את השליטה באזור שממזרח לרמלה. ב-16 ביולי כוחות מחטיבת יפתח כבשו את הכפרים ביר מעין [כיום רעות] ואל בורג', תוך קרבות עם הלגיון הערבי. שני הכפרים הקטנים עג'נג'ול ובוירה נכבשו ע"י כוח מחטיבת קרייתי.

 

מקורות

אורן, א', בדרך אל העיר – מבצע "דני", יולי 1948, תל-אביב, 1976.

זלמנוביץ', ב' (עורך), קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

 

נתוני קרב: ח'רבת ביריה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 16 ביולי 1948
שם מקום כיום: חרבת בירית ביער בן שמן
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים במבצע דני גזרה מרכזית

חיפוש חדש