כראד אל בכרה

אודות הקרב

כראד אל בכרה [כיום כקילומטר וחצי מצפון למושב משמר הירדן] היה מוצב סורי, כשני קילומטרים ממערב למקום המושבה הנטושה משמר הירדן. בתחילת יוני 1948 הצבא הסורי השתלט על המושבה וסביבותיה, והתבסס במזרח הגליל. במסגרת מבצע 'ברוש' תוכנן להסיג את הסורים מאחיזתם בגדה המערבית של הירדן, ולהשיב לידי צה"ל את השליטה במשמר הירדן וסביבותיה. במבצע תוכנן לתקוף יעדים שונים במקביל באמצעות שלושה מגדודי חטיבת כרמלי (22,23,24), וכוח מגדוד 11 של חטיבת עודד (9). על כוח פלוגתי מגדוד 11 הוטל לכבוש את נ.ג. 243 ואת כראד אל בכרה, אך במהלך המבצע תקיפת היעד בוטלה.

בליל ה – 10/9 ובבוקר למחרת יצאו ממוצב זה התקפות נגד סוריות לעבר משלט 243. בהתקפות  אלו השתתפו טנקים ומשוריינים, שלאחר מכן רוכזו בכראד אל בכרה. בליל ה – 13/12 צה"ל מיקש דרכים המובילות למחנה הסורי, ובעקבות כך נפגעו מספר משוריינים ומכוניות. לילה לאחר מכן תוכננה התקפה על המוצב ע"י פלוגה ב', בפיקודו של אולק נחשון, מגדוד 22. הפלוגה תפסה את המוצב, אך לא השמידה בו טנקים סוריים כפי שתוכנן. בתום ההשתלטות על המוצב הפלוגה נסוגה, והוא נתפס שוב למחרת ע"י הצבא הסורי. האזור נותר בידי הסורים עד סוף מלחמת העצמאות ועבר לריבונות ישראלית כשטח מפורז לאחר הסכמי שביתת הנשק.

מקורות:

אשל, צ', חטיבת "כרמלי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1973.

גשור, ב', "חטיבה 9 במלחמת העצמאות", עלי זית וחרב י"ד, רמת אפעל, 2014. עמ' 303–342.

הדרי, ד', "פרשת קרב : מבצע 'ברוש' (9-18 ביולי 1948)", עלי זית וחרב ח', רמת אפעל, 2008. עמ'

176-141.

נתוני קרב: כראד אל בכרה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע ברוש
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
תאריך: 13 ביולי 1948
שם מקום כיום: ממזרח לאיילת השחר
סוג קרב: הגנה

תמונות

כראד אל בכרה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע ברוש

חיפוש חדש