משלטי עיבדס

אודות הקרב

עיבדיס היה כפר ערבי בשפלת יהודה כשני קילומטרים מצפון מזרח לקיבוץ נגבה. במהלך ההפוגה הראשונה התבסס כוח מצרי ממערב לכפר על מספר גבעות. כוח זה הטריד באש כוח סיור של חטיבת גבעתי לקראת תום ההפוגה. בליל 09/08 ביולי, במסגרת מבצע 'אנ פאר', כוח מגדוד 53 כבש חלק מהמשלטים המצריים והתבסס בהם. בבוקר למחרת התברר שבמשלט נותר ציוד מצרי רב, וחלק מהעמדות המצריות עדיין מאוישות. במהלך היום החלה מתקפת נגד מצרית על המשלט.

בשעות הבוקר החלה הפגזה מצרית, שפגעה קשות ברבים ממגיני המשלט. מאוחר יותר הגיעה למשלט מחלקת תגבורת בפיקודו של סגן מפקד הגדוד, דוד שני, וסייעה להשלים את כיבוש המשלט ולפנות חלק מהשלל הרב שנמצא בו. תגבורת נוספת הגיעה בשעות אחר הצהריים וכללה את מפקד גדוד 53, יצחק פונדק. בשעות הערב נפתחה התקפה על המשלט ע"י משוריינים, טנקים  וחי"ר מצרי. מגיני המשלט השתמשו בנשק נ.ט. שלל כדי להדוף את המתקפה, ולאחר הדיפת ההתקפה הוחלפו ע"י פלוגה ב' מגדוד 52, בפיקוד דב אלדובי.

במהלך ה-10 ביולי המשלט הותקף פעמיים על ידי כוח פלוגתי בליווי משוריינים, ירי ארטילרי וסיוע אווירי. התקפה זו נערכה במקביל להתקפה על משלט צה"ל בכפר ג'וליס. ההתקפה הראשונה נערכה בשעה 10:30 לאחר שלוש שעות הפגזה. התוקפים נבלמו במרחק קטן מהמשלט באמצעות אש מקלעים ונסוגו. בשעות אחר הצהריים נערכה התקפה נוספת, שהחלה בהתקפה ארטילרית ממושכת. בהתקפה זו הגיע אחד הטנקים המצריים לטווח של כמאה מטר מעמדות המגנים. ההתקפה נהדפה בסיוע ארטילרי, וע"י תגבורת נוספת שהגיעה בשעות הערב. למחרת עם בוקר נערכה מתקפה מצרית נוספת.

בקרבות ה – 10 ביולי על הגנת משלט עיבדיס נהרגו תשעה לוחמים ו-50 נפצעו.

מקורות:

איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

 

נתוני קרב: משלטי עיבדס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע אנ-פאר
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
מתאריך: 09 ביולי 1948
עד תאריך: 10 ביולי 1948
שם מקום כיום: מצפון לנגבה
סוג קרב: הגנה

עדויות מהקרב

עדות חיים לבה, קשר מפלוגה א' בגדוד 52:

ב-10.30, לאחר שלוש שעות של הפגזה, החלה הסתערות האוייב. בראש נעו טנקים משוריינים וזחלים, שהיו פרושים בשלוש קבוצות ומאחוריהם צעדו שתי פלוגות רגלים....חיילי האוייב עברו עתה על פני השריון והמשיכו בהתקדמות לעבר המשלט, כשהם מסתייעים באש המשוריינים....אך בהגיעם כדי 100-200 מטר מעמדות המגינים, קבלו מכת אש מידי אנשינו ונסוגו אחור בהשאירם אחריהם מספר רב של נפגעים.
(מתוך איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963. עמ' 264-266)

תמונות

משלטי עיבדס | 

אתרי קרבות נוספים במבצע אנ-פאר

חיפוש חדש