ג'בע

אודות הקרב

נתוני קרב: ג'בע
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: כרמל
תאריך: 17 במאי 1948
שם מקום כיום: ממזרח לצרופה
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים בחוף כרמל בשלב בלימת הפלישה

חיפוש חדש