משמר הירדן

אודות הקרב

משמר הירדן [כיום בדרום קיבוץ גדות] הייתה מושבת ספר עברית בגליל העליון, המצויה בסמוך לגשר 'בנות יעקב', על כביש מחניים- קוניטרה [כיום כביש 91]. מאמצע חודש מאי המושבה הופגזה ע"י הצבא הסורי, מעט לאחר שפונו ממנה הילדים והזקנים. בבוקר ה-5 ביוני, לאחר שהתקדמותו בעמק הירדן נבלמה, הצבא הסורי תקף את המושבה במטרה לתפוס אחיזה במערב הירדן. ההתקפה נמשכה לאורך היום ונבלמה ע"י מגני המושבה, כ-50 לוחמים בני המקום. בהתקפה זו נהרגו שני לוחמים ושניים נפצעו.

למחרת בבוקר נערכה התקפה נוספת ע"י כוח גדודי סורי עם סיוע ארטילרי ואווירי. ההתקפה הראשונה נערכה מכיוון דרום מזרח ונבלמה. בהמשך הגיע כוח נוסף סורי נוסף שתקף מכיוון צפון. נוכח ההתקפה על המושבה נשלחה לעזרתה סוללת תותחי 65 מ"מ, שהתמקמה והחלה לירות בשעה 16:00. הירי הארטילרי היה מדויק, פגע בלוחמים סורים רבים, שבר את המתקפה והסיג את התוקפים. במהלך יום הקרב השני נהרגו שניים ממגני המושבה ושבעה נפצעו. באותו ערב המושבה תוגברה במחלקה מגדוד 11 של חטיבה 9. ארבעה ימים לאחר מכן, ב-10 ביוני, נערכה התקפה נוספת של הצבא הסורי, שבעקבותיה המושבה נפלה.

מקורות:

גשור, ב', "חטיבה 9 במלחמת העצמאות", בתוך: עלי זית וחרב י"ד, רמת אפעל, 2014. עמ' 342-303.

יצחקי, א', גבורת משמר הירדן 1948, מקווה ישראל, 2011.

עבר-הדני, א', משמר הירדן- מושבת הספר שנפלה תרמ"ד-תש"ח 1948-1884, תל-אביב, 1965.

נתוני קרב: משמר הירדן
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
מתאריך: 05 ביוני 1948
עד תאריך: 06 ביוני 1948
שם מקום כיום: צומת גדות
סוג קרב: הגנה

תמונות

משמר הירדן | 

משמר הירדן | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת צבא סוריה במשמר הירדן

חיפוש חדש