זרנוקה

אודות הקרב

זרנוקה [כיום בדרום שכונת קריית משה ברחובות] היה כפר ערבי בדרום השפלה, המצוי כשני קילומטרים מדרום מערב למושבה רחובות. בראשית מאי 1948 רוב תושבי הכפר נטשו אותו, ובכפר נותרה משפחה אחת, שכללה כמה עשרות אנשים. בליל ה - 27/26 במאי חטיבת גבעתי תכננה להשתלט על הכפר הסמוך אל קוביבה, ולבצע תקיפת הסחה לעבר הכפר זרנוקה. כל זאת לצורך טיהור מרחב השפלה הדרומי במסגרת מבצע 'ברק'.

תקיפת זרנוקה הוטלה על גדוד 55. הכוח התוקף כלל את פלוגה א' בפיקוד יגאל ג'בליוק ומחלקה מפלוגה ב'. המתקפה נפתחה סמוך לשעה 5:00 מכיוון דרום מזרח לאחר ריכוך ארטילרי. הכוח נתקל בהתנגדות קלה מאוד, וסיים להשתלט על הכפר תוך כחצי שעה. לאחר כיבוש הכפר תושביו גורשו ליבנה, וחלקם ניסה לחזור לבתיהם. במהלך יוני בתי הכפר נהרסו, והכפר חרב.

מקורות

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

בר-און, מ', 'גבעתי' כמו כולם': קורות גדוד 55 במלחמת העצמאות, ירושלים, 2009.

מוריס, ב', לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, תל-אביב, 2000.

נתוני קרב: זרנוקה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 27 במאי 1948
שם מקום כיום: רחובות, קרית משה
סוג קרב: כיבוש

תמונות

זרנוקה | 

זרנוקה | 

זרנוקה | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת הצבא המצרי במישור החוף הדרומי, גזרת הציר הפנימי

חיפוש חדש