כפרין

אודות הקרב

כופרין [אל-כפרין] היה כפר ערבי, המצוי כשלושה קילומטרים מדרום מזרח לבסיס ההגנה בג'וערה. בליל ה-12/11 נשלח כוח מהגדוד הראשון של הפלמ"ח להשתלט על הכפר. הכוח הבריח את תושבי הכפר, וכ-30 מבתיו פוצצו. כוח אחר מחטיבת כרמלי פשט על הכפר אבו-זוריק [כיום עין זוריק, כ-3 ק"מ מצפון למשמר העמק], ואחרי התנגדות גרש את תושביו ופוצץ את בתיו.

 

מקורות

אורן, א', "הדיפת צבא ההצלה ממשמר העמק", בתוך: מערכות 295-294, תל-אביב, 1984. עמ' 120-84.

אזוב, ע', משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח, אור-יהודה, 2013.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד העמק ממטולה עד הנגב, הוצאת קבוצת חברי הגדוד הראשון- פלמ"ח, 2008.

עציוני, ב', אילן ושלח: דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: כפרין
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: קרבות משמר העמק
חזית: צפון
מרחב בארץ: רמות מנשה
תאריך: 12 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממזרח לגלעד
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים בקרבות משמר העמק

חיפוש חדש