אל ע'וביה אל פוקה

אודות הקרב

אל ע'וביה אל פוקה היה כפר ערבי כקילומטר מדרום לקיבוץ משמר העמק. בין הכפר והקיבוץ היו יחסי שכנות, אף שמתחילת 1948 תושבי הכפר הטרידו את התנועה על הכביש ואת הקיבוץ.  בתחילת אפריל התבסס בכפר צבא ההצלה ותקף ממנו את הקיבוץ.

 

בליל ה-9/8 התארגן כוח באזור ג'וערה, שכלל שתי פלוגות מהגדוד הראשון, כוח מגדוד 22 של חטיבת כרמלי ופלוגת מ"כים של חטיבת גולני לתפיסת משלטים מדרום למשמר העמק. תפיסת המשלטים נ.ג. 286, חרבת א-ראס, תל אבו קוטא ותל אל אסמר נערכה בקלות יחסית תוך התנגדות מועטה. פלוגה א' מהגדוד הראשון ניצלה את ההצלחה והשתלטה על הכפר אל ע'וביה אל פוקה ע"י שתי מחלקות שהתבססו בו. למחרת נפתחה התקפת נגד על הכפר מכיוון מזרח, שלוותה בהפגזה ארטילרית. לכפר נשלח כוח תגבורת מחטיבת כרמלי ובליל ה-10/9 הוחלט לסגת מהכפר, לאחר שבתיו פוצצו. בבוקר ה-10 כוחות צבא ההצלה תפסו את הכפר.

 

מקורות

אורן, א', "הדיפת צבא ההצלה ממשמר העמק", בתוך: מערכות 295-294, תל-אביב, 1984. עמ' 120-84.

אזוב, ע', משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח, אור-יהודה, 2013.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד העמק ממטולה עד הנגב, הוצאת קבוצת חברי הגדוד הראשון- פלמ"ח, 2008.

עציוני, ב', אילן ושלח: דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: אל ע'וביה אל פוקה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: קרבות משמר העמק
חזית: צפון
מרחב בארץ: רמות מנשה
מתאריך: 08 באפריל 1948
עד תאריך: 09 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממזרח למשמר העמק
סוג קרב: כיבוש והגנה
מפת הקרב

תמונות

אל ע'וביה אל פוקה | 

אתרי קרבות נוספים בקרבות משמר העמק

חיפוש חדש