בדרך סג'ד חולדה

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך סג'ד חולדה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 06 באפריל 1948
שם מקום כיום: מדרום לטל שחר
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים במבצע נחשון, הגזרה המערבית

חיפוש חדש