בדרך מוצא ירושלים

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך מוצא ירושלים
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: הרי יהודה
תאריך: 06 באפריל 1948
שם מקום כיום: מצפון מזרח למוצא בכביש 1
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים במבצע נחשון, הגזרה המזרחית

חיפוש חדש