תל אלקאדי

אודות הקרב

תל אל-קאדי [שמו הערבי של תל דן המקראי], מצוי בדרום מזרח אצבע הגליל, כקילומטר מצפון לקיבוץ דן וסמוך לגבול המנדטורי עם סוריה. ב-8 במאי נצפתה שיירת מכוניות צבאיות בקרבת העיר הסורית קוניטרה, ועלה חשש שזו חלק ממתקפה סורית על מזרח הגליל, שתיפתח עם סיום המנדט הבריטי.

כהכנה לכך, בליל ה-10/9 במאי נשלחה פלוגה ב' מגדוד 11 (אלון) של חטיבת גולני לתפוס את תל דן, ששלט על האזור בתצפית ובאש. למחרת בבוקר, הכוח הותקף ע"י הצבא הסורי ונסוג מהתל. ב-13 במאי פלוגה ב' נשלחה שוב לתפוס את התל, והתבססה בו.

מקורות:

עציוני, ב', אילן ושלח: דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: תל אלקאדי
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
תאריך: 13 במאי 1948
שם מקום כיום: תל דן
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

תמונות

תל אלקאדי | 

תל אלקאדי | 

תל אלקאדי | 

תל אלקאדי | 

תל אלקאדי | 

אתרי קרבות נוספים במבצע יפתח וכיבוש צפת

ביריה ג'אחולא ג'אעונה דוארה דן זנע'ריה ח'אלסה ח'רבת אבו זינה ח'רבת אלכור ח'רבת אלמנטאר ח'רבת ג'יסי ח'רבת חטי ח'רבת כראזה טאבע'ה טיטבא כפר נחום להבות הבשן מע'ר אלח'יט מפתח'רה משלט 243 נבי יושע (משטרה) נבי יושע (משטרה) עין אלזיתון עין זיתים עכברה פרעם צפת צפת (המצודה) קבאעה ראש פינה (מחנה צבא בריטי) ראש פינה (משטרה) רמות נפתלי תל אלקאדי חזרה אל מבצע יפתח וכיבוש צפת

חיפוש חדש