בדרך ראשון לציון בית הקק"ל

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך ראשון לציון בית הקק"ל
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: מישור החוף
תאריך: 1 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממערב לצומת בית דגון בכביש 412
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים במבצע חמץ וכיבוש יפו

חיפוש חדש