בריר (מדרום ליישוב)

אודות הקרב

נתוני קרב: בריר (מדרום ליישוב)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 04 באפריל 1948
שם מקום כיום: מצפון לברור חיל
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות בצפון הנגב בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש